Jak nie dopuścić do wyrastania roślin w tartanie.

Coraz częstszym widokiem na boiskach sportowych wykonanych z tartanu jest wyrastająca trawa, drzewka, krzewy. Najczęściej wynika to ze słabego przygotowania podłoża ale również z braku wykonywania pielęgnacji nawierzchni.

Najczęściej wszystkie zielone elementy pojawiają się w kilku sytuacjach:

  1. Gdy doszło do uszkodzenia nawierzchni, przecięcia. W takiej sytuacji kluczowe jest szybkie usunięcie pęknięcia poprzez wypełnienie go specjalną masą z poliuretanem.
  2. W sytuacji gdy doszło do silnego powierzchniowego wrastania mchów w strukturę poliuretanu. Dzieje się tak najczęściej gdy brakuje pielęgnacji poprzez jej regularnego mycia ciśnieniowego oraz odmszania z pomocą specjalnych środków bio bójczych.

Z czego wynika pozostawanie na powierzchni wody? Brak wsiąkania jest skutkiem silnego zamszenia powierzchni przez co nawierzchnia traci swoją zdolność wsiąkania wody.

Porady:

  1. Regularne mycie nawierzchni ciśnieniowe.
  2. Nakładania środków przeciw mchom.
  3. Błyskawiczna naprawy po pojawieniu się wszelkiego rodzaju pęknięć.

Zadzwoń